L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia renovable i inesgotable, ja que s’’obté quan la llum solar impacta sobre cel·les fotovoltaiques. Aquest impacte produeix un moviment d’electrons que són canalitzats per a obtenir així energia elèctrica. Aquest tipus d’energia és una de les més netes i sostenibles perquè no produeix cap classe de residus i tampoc produeix contaminació sònica o emissions de gasos tòxics a l’atmosfera. 

A més, la instal·lació pot realitzar-se sempre que es tingui en compte l’orientació i les ombres per a col·locar les cel·les fotovoltaiques de manera adient… D’aquesta forma, tant habitatges unifamiliars com edificis poden accedir a aquesta font d’energia neta i econòmica.

Tipus d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Existeixen tres tipus d’instal·lacions: aïllada, connectada a la xarxa elèctrica i d’ús compartit.

Instal·lació fotovoltaica aïllada

Una instal·lació fotovoltaica aïllada no va connectada a la xarxa elèctrica. És molt comú que en aquest cas es requereixi emmagatzemar l’energia solar acumulada en bateries, les quals permetran la seva utilització durant el dia i la nit. Aquest tipus d’instal·lacions són perfectes per a ubicacions on no existeix connexió a la xarxa elèctrica. Una instal·lació com aquesta ha de ser planificada acuradament, tenint en compte certs factors com ara la localitat i el clima on es realitzarà la instal·lació, les necessitats de consum, la potència de l’energia o el tipus de voltatge de corrent altern.

Instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica

En aquest cas l’usuari utilitza l’energia dels seus panells solars i agafa energia de la xarxa elèctrica en el cas que n’hi falti. Per contra, si li’n sobra, pot donar-la a la xarxa elèctrica. Aquesta classe és ideal per aquelles instal·lacions que tenen potencial per autoabastir-se amb l’energia solar però també tenen accés a la xarxa elèctrica per mai quedar-se sense subministrament.

Instal·lació fotovoltaica d’ús compartit

L’autoconsum compartit consisteix en el fet que siguin diversos els immobles, generalment habitatges unifamiliars, els que es beneficiïn de la producció d’energia solar fotovoltaica. Aquestes instal·lacions poden realitzar-se independents de la xarxa elèctrica o connectades a aquesta, per la qual cosa l’excedent pot ser emmagatzemat en bateries o abocat a la xarxa elèctrica.

Avantatges de l’energia solar

Depenent de les característiques de la instal·lació, l’energia solar té diversos avantatges. La primera i més evident és que es tracta d’una font d’energia renovable, i per consegüent, inesgotable. La contaminació produïda és molt baixa, i és un sistema sostenible i amigable amb el medi ambient. Les instal·lacions tenen un cost reduït si es compara amb el cost d’una altra mena d’instal·lacions elèctriques. A més, requereix poc manteniment. Un altre gran avantatge de les instal·lacions solars connectades a la xarxa elèctrica, és la possibilitat de vendre els excedents d’energia fotovoltaica a la companyia elèctrica.

Vols fer el pas cap a la sostenibilitat? A Energi Solar som experts en la instal·lació i manteniment de sistemes d’energia solar fotovoltaica.