Com hem explicat a l’entrada anterior, l’energia solar produeix electricitat que prové d’una font renovable. S’obté de manera directa a partir de la radiació electromagnètica, mitjançant una cèl·lula fotovoltaica que és un dispositiu semiconductor. 

Així mateix, contribueix a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle durant el seu funcionament, ja que no llança cap mena de pol·lució al medi ambient. Per tant, és un recurs net i inesgotable que resulta molt eficient i es pot usar a petita i gran escala. 

També està de moda, doncs l’Agència Internacional de l’Energia i l’Organització de l’Energia Atòmica ofereix dades que confirmen que la potència fotovoltaica instal·lada en l’àmbit mundial va superar a la nuclear l’any 2017. No obstant això, tot i que Espanya és un país que gaudeix d’una gran quantitat de llum solar, fins al moment el ritme d’instal·lació d’aquesta potència ha estat bastant discret. La crisi econòmica internacional que es va produir l’any 2008 va paralitzar les inversions en aquest àmbit. A principis de 2011, de fet, es van produir retallades en els incentius per a la generació d’electricitat d’origen solar, la qual cosa va suposar una frenada a una activitat que anteriorment havia estat en plena ebullició. 

Tampoc va ajudar el Reial Decret 900/2015 del 9 d’octubre, que regulava l’autoconsum, basat fonamentalment en l’aprofitament d’energia fotovoltaica. Aquesta llei establia el que es coneix com l’impost al sol, i imposava nombroses traves en relació amb la instal·lació de panells solars, entre elles la prohibició de compartir instal·lacions de generació entre comunitats de veïns.

Quins canvis introdueix el RDL 15/2018?

Tanmateix, en les últimes dates s’han produït canvis que podrien rellançar de manera definitiva l’aprofitament de l’energia solar a Espanya. 

El Consell de Ministres de la Unió Europea i el Parlament Europeu van arribar a un acord que estableix que els estats membres hauran de reforçar la seva aposta per les energies renovables. D’aquesta forma, s’imposa una quota mínima del 32% per a 2030 i es fixa una revisió per a 2023, en la qual fins i tot podria arribar a augmentar-se aquest percentatge. 

Això significa que els països no podran gravar amb impostos de cap manera l’autoconsum fins a 2026, i a partir d’aquesta data solament en els casos en els quals la sostenibilitat del sistema elèctric pogués veure’s amenaçada. Així mateix, els petits productors que aboquin electricitat a la xarxa general tindran dret a rebre compensacions per això. 

Espanya ha secundat que s’augmenti la quota mínima ressenyada, la qual cosa fa presagiar que en els pròxims anys es podria viure una època daurada al país. Una de les claus importants està en l’aprovació del RDL 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de les persones consumidores. Una d’aquestes mesures es reflecteix en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) que Espanya va enviar a Brussel·les poc després de l’entrada en vigor d’aquest decret, concretament el febrer de 2019, en el qual es preveu instal·lar gairebé 37.000 MW d’energia fotovoltaica, la qual cosa suposaria multiplicar per 7 la capacitat actual del país. 

 

Real Decret Llei 244/2019 del 5 d’abril

L’aprovació també del RDL 244/2019 obre les portes a una nova era per a les instal·lacions solars, facilitant els tràmits per a legalitzar les instal·lacions fotovoltaiques i oferint també, la possibilitat de cobrar de la companyia elèctrica els excedents de l’energia que generem amb la nostra instal·lació solar.

Ara és el moment de poder generar la nostra pròpia energia i gaudir no només del benefici econòmic que ens porta l’autoconsum, també dels avantatges que comporta l’energia no contaminant i de proximitat.

La revisió que ha fet la Unió Europea de la legislació sobre eficiència energètica i renovables, també garanteix, mitjançant un conjunt de reglaments, que no s’apliquin impostos ni traves administratives a l’hora de realitzar una instal·lació solar fotovoltaica.

Aquestes dades evidencien que ara és el moment idoni per a apostar per l’energia solar. I tu, estàs preparat? Suma’t a la revolució solar!